Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

MCMS Maranatha Christian MusicStore, gevestigd te Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
 • Internet : https://www.mcms.nl
 • Postadres : Postbus 109, 2410 AC Bodegraven
 • Telefoon : +31 172 645406
 • E-mail : info@mcms.nl

Verwerking persoonsgegevens

MCMS Maranatha Christian MusicStore verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam : juiste tenaamstelling van de af te handelen order
 • Geslacht : impliciet af te leiden uit door klant opgegeven voornaam en/of aanhef
 • Adresgegevens : voor de aflevering van de bestelde goederen
 • Telefoonnummer : contactgegevens in geval van vragen over de order of de betaling
 • E-mailadres : informeren over status van de order alsmede toezenden van de Track&Trace info van de zending. De order van de klant komt binnen bij MCMS via een e-mail van de klant en is daardoor bekend onder het e-mail adres.

Bijzondere en/of gevoelige verwerking persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mcms.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis verwerking persoonsgegevens

MCMS Maranatha Christian MusicStore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

MCMS Maranatha Christian MusicStore neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MCMS Maranatha Christian MusicStore) tussen zit.

MCMS Maranatha Christian MusicStore gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • CCV Shop Content Management System en E-Commerce-software
 • LaPosta Verzending van nieuwsbrieven. Slechts uitsluitend na expliciete aanmelding door de betrokkene zelf; MCMS maakt geen gebruik adresbestanden van derden, noch vult MCMS haar adresbestanden aan met zelf verworven contactgegevens;
 • Rabo Omnikassa Online betaling van orders. Hierbij wordt de betrokkene gerouteerd naar de online betaalomgeving van de eigen bank. MCMS slaat geen rekeningnummers van klanten op;
 • Google Adwords Tool voor ranking van de website in de Google zoekmachine. Bevat geen klantgegevens;
 • Google Analytics Tool voor analyseren bezoekersstromen. Klantgegevens zijn niet afleidbaar.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MCMS Maranatha Christian MusicStore bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wegens wettelijke regels.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam : 7 jaar als onderdeel van de factuur (wettelijke bewaarplicht administratie Fiscus);
 • Adresgegevens : 7 jaar als onderdeel van de factuur (wettelijke bewaarplicht administratie Fiscus);
 • Telefoonnummer : voor de duur van de order t.b.v. de afhandeling van de order;
 • E-mailadres : zo lang de klant geïnformeerd wenst te blijven via onze nieuwsbrief.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

MCMS Maranatha Christian MusicStore verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

MCMS Maranatha Christian MusicStore maakt geen gebruik van cookies.

Inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MCMS Maranatha Christian MusicStore en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mcms.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. MCMS Maranatha Christian MusicStore wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien een klant onze nieuwsbrief ontvangt heeft de klant via links in elke nieuwsbrief inzage en mogelijkheid tot aanpassen van de door MCMS bewaarde klantgegevens. Daarnaast is er een link in elke nieuwsbrief om de ontvangst van de nieuwsbrief zelf stop te zetten.

Beveiliging persoonsgegevens

MCMS Maranatha Christian MusicStore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@mcms.nl.
MCMS Maranatha Christian MusicStore heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk
.
 
 
 
 
 
 
 

HOME
ALGEMENE VOORWAARDEN
PRIVACY STATEMENT
RETOURNEREN & RUILEN
GARANTIE & KLACHTEN
LEVERTIJD & VERZENDKOSTEN
CONTACT

ONS VERHAAL
GASTENBOEK
BESTELLEN
BETALEN
VERZENDEN
DISCLAIMER
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Postbus 109, 2410 AC BODEGRAVEN
Wilhelminastraat 33, 2411 CW BODEGRAVEN (Géén bezoekadres!)

Telefoon : (0172) 645 406 | E-mail : info@mcms.nl

KvK : 28080738 | BTW-# : NL093531072B01 | Bankgegevens : NL90 RABO 0398 8229 56


©2019 MCMS
Keurmerk webwinkel